דנה מיטב דויד – אוחזת בכוס מים

דנה מיטב דויד – אוחזת בכוס מים

ספר ביכורים לדנה מיטב דויד