המיית הרחם – אנתולוגיה

משוררות כותבות בעת מלחמה

צוק איתן 2014