הניצחון שלי – ד"ר פני וולד

זיכרונות שכתבה ד"ר פני ולד על חייה ברומניה בראשית המאה העשרים

עד לשלהי המאה העשרים בנתניה ובישראלי.

תרגמה לאה אינגר בתה כעבור שבע שנים ממותה.