השמות שמורים במערכת – בלפור חקק ושושנה ויג

הוצאת ספרים

השמות שמורים במערכת - בלפור חקק ושושנה ויג

"הספר כתוב כולו בלשון פיוטית מאוד, אין בו כמעט התרחשות, וזאת שישנה - היא על הרוב חשודה כווירטואלית, ושני המתכתבים ביניהם - משורר ומשוררת - הם חסרי שם. חלקים רבים מהרומן עוסק - כמקובל בשירי משוררים - בארס פואטיקה, ממנה לומד הקורא שהכותבים אינם כפופים לשום חוק פרוסודי, שאין צורך בחוקים בכתיבה."

"כשאני קורא את הכותרת המשנית - "רומן מכתבים" - אני מצפה ליצירה אפית ארוכה, כתובה בפרוזה, בה ריבוי גיבורים, מרכזי התרחשות ועלילה, שבאים לידי חשיפה בהתכתבות בין שני גיבורים או יותר; והנה, רומן שלפנינו שובר את כל המוסכמות עליהן גדלנו ולמדנו: "השמות שמורים במערכת" כתוב כולו בלשון פיוטית מאוד, אין בו כמעט התרחשות, וזאת שישנה - היא על הרוב חשודה כווירטואלית, ושני המתכתבים ביניהם - משורר ומשוררת - הם חסרי שם."

"אין ספק שמדובר ברומן שונה לחלוטין מרומן המקובל - מי יודע - אולי מדובר בסוגה חדשה."

(ד"ר משה גרנות)