שירה על שירה – ציפי הראל – שושנה ויג

אנתולוגיה בנושא ארספואטיקה

עדכנית לשנת 2016

107 יוצרים ישראלייפ

עורכות

ציפי הראל ושושנה ויג