הגשת כתב-יד

הנחיות להגשת כתב היד

אנו מתמחים בהפקת ספרי שירה, ספרי פרוזה וספרי ילדים.

אנו מקבלים ברצון כתבי יד בדואר האלקטרוני:

Shosh.vegh@gmail.com

ניתן גם לשלוח כתב יד בדואר רגיל:

שושנה ויג

רחוב צרפת 12

נתניה 4222163

על כתבי היד להיות מודפסים באופן קריא:

שוליים רחבים, סוג אות ידידותי (דויד, למשל)
גודל אות 14, ורווח של 1.5 לפחות בין השורות.

נא לציין את פרטיו של המחבר: שם מלא וכתובת דואר למשלוח התשובה.
ניתן לצרף סקירה קצרה אודות הספר

ורצוי להסביר מהן כוונותיו של הכותב: פרסום לקרוביו או פרסום בתפוצה רחבה.

תשובה נמסרת לכל שולח.