הניצחון שלי – ד”ר פני וולד

ספרים מומלצים לילדים

זיכרונות שכתבה ד”ר פני ולד על חייה ברומניה בראשית המאה העשרים

עד לשלהי המאה העשרים בנתניה ובישראלי.

תרגמה לאה אינגר בתה כעבור שבע שנים ממותה.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp