חזקה מברזל חלשה מזבוב

כתיבת סיפור חיים

חזקה מברזל חלשה מזבוב

רחל ויג סיפרה לשושנה ויג את קורותיה בימי השואה

 בעת שהייתה במחנה באושוויץ 

“גדלתי במשפחה יהודייה חסידית בצ’כיה- הונגריה,

כולנו היינו דתיים בעיר שלנו חוסט שהייתה בצומת

הגבולות בין צ’כוסלובקיה והונגריה ועברה

לימים אחרי המלחמה לשטח אוקראינה….”