רציתי לצאת עם העברית – חיים יחזקאל

הוצאה לאור

ספרו השני של חיים יחזקאל “רציתי לצאת עם העברית” חושף תשתית רגשית וערכית של מחברו.

הספר עוסק ביחסיו של הכותב אל סביבתו על כל מרכיביה. ילדיו, קרוביו, בעלי החיים, המוסדות.

הקורא מקבל תמונה עכשווית והתבוננות מעניינת.