שירי ציון – חלפון ציון

ספרי שירה

ציון חלפון כתב שירים מגיל צעיר ורק בגבורותיו החליט לפרסם את שיריו

למזכרת לילדיו ולקרוביו.

הספר הופק לבקשתו של הכותב לשימושו האישי.